ВБРЕГЛИ дооел Скопје е регистрирана 2000 год. Основна дејност на компанијата е трговија со материјали за сито и тампон печат, како и техничка подршка на клиентите. ​ Добавувачите кои ги застапуваме со својот рејтинг во светски размери гарантираат висок квалитет и доверба во производите, а нашата добра соработка со нив како и искуството во областа на графичката индустрија овозможуваат брзо и практично решавање на Вашите проблеми, организирање на семинари и работилници за Вашите вработени кај добавувачите, како и посета на клиентите од страна на врвни стручни лица.